להקמת חנות באינטרנט לחץ כאן סל הקניות

ארט24 - חנות החומרים שלך

חיפוש באתר חפש בקניון Yalla

שתף את ארט24 - חנות החומרים שלך עם חבריך:
 
תקנון האתר

תקנון אתר ארט24 - ART24 
כללי:

אתר האינטרנט ART24  (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י מנהלי ART24.
האתר משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע ללקוחותיו מנגנון הרשמה, רכישה, פרסום ומכירה ישירה כלוח מודעות דרך קטגוריית לוח יד 2,
דהיינו מכירת מוצר ו/או כלי עבודה ו/או ערכת אמנות כלשהי באופן ישיר לקונה. 
כמו גם אתר ART24 מציע קשר אישי למגוון נרחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים. 

א. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע. 

ב. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות פרסום בו.

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, רכישה או פרסום שיעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס 
   המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהלי  ART24  (להלן:"החברה"), עקב כך, הינך מתבקש לקרוא 
   בעיון את התקנון במלואו וכי באישור המוצר ו/או הרכישה ו/או הפרסום הינך מצהיר כי הבנת אותו על כל 
   סעיפיו ואת תוכנו וכי הינך רוכש ו/או מפרסם באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי. 

ד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך 
   לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל 
   שימוש באתר. 

ה. המוצרים ישלחו ע"י דואר ישראל ו/או ע"י שירות שליחים - בהתאם למחירים הנהוגים באותה עת.
    במידה ותחול עליית מחירים ו/או טעות כלשהי במשקלו של המוצר הדבר עלול לגרום לעליית מחיר המשלוח - מנהלי ART24 מתחייבים ליידע את הלקוח   
    בדבר עליית מחיר כלשהי בטרם יחוייב כרטיס האשראי, והלקוח יהיה רשאי לשקול ביצוע הזמנתו בשנית. (להלן פירוט משלוחים סעיף 25 לתקנון).

ו. מנהלי ART24 מפעילים מערכת לוח יד 2  לפיה יכול לקוח יול לפרסם מוצריו ו/או כליו לצורך מכירה.  
   זאת בכפוף לתשלום שיקבע בקטגוריית זו באתר, יודגש בזאת כי למנהלי האתר אין כל חלק בביצוע המכירה וזו תעשה ע"י המפרסם ישירות ע"י השארת טלפון
   ליצירת קשר.
   למנהלי ART24  שיקול דעת בלעדי לפרסם או לשלול פרסומה של מוצר מקטגוריית יד 2, במידה וזו אינה מתיישבת עם אופיו של האתר, ומכל סיבה שתמצא
   לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

אודות המכירות:
 
1. האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים") ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים ,היבואנים והקמעונאים העובדים בישראל. 

2. בעלי החנויות ובתי העסק ,ומפעיליהם (להלן:"בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות. 

תנאי ההשתתפות:

3. רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר , כל אדם בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות) אשר מחזיק ברשותו  
    כרטיס אשראי תקף ,של אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי,  דיינרס, אמריקן אקספרס, מאסטר קארד. פרטי כרטיס האשראי של
    הלקוח ישמרו בסודיות ברשות מנהלי ART24 עד למעמד החיוב בלבד. 
    הרוכש מצהיר כי כרטיס האשראי אשר הונפק בישראל הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,כמו גם הרוכש
    מאשר כי הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה
    התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
    תנאי העסקה למוצרים ו/או לשירותים מופיעים במחירון המוצר ו/או השירות  בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"), חשוב כי  
    המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני ו/או קמעונאי המוצרים . למרות שאנו עושים כל שבידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים
    יימצאו במלאי ,הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר ART24 אזלו מהמלאי. 

המוצרים המוצעים למכירה:

4. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים (למעט במקרים בהם צוין אחרת / בקטגוריית יד 2) מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות
   המקובלים, התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. 
   האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר ,איכותם וטיבם חלה על היבואנים /יצרנים / המשווקים / הספקים בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר. 
   ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה. 
   המחירים המופיעים כמחירי מחירון של המוצרים ,משקפים את מחירי השוק של המוצרים כפי שנמסרו לנו, אולם למען הסר ספק, אנו ממליצים לבדוק את  
   מחירם גם בטרם הרכישה אצל משווקים אחרים.
   מנהלי אתר ART24  אינם אחראים לנכונותם של מחירים אלו. בדקו את מחירי המוצרים, טרם רכישתם באתר. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי 
   המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק . היה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר הופיע באתר ART24  במועד ביצוע ברכישה,לא תהיה
   חברת ART24 מחוייבת במכירת המוצר ו/או השירות.
   במידה והמוצר אזל ו/או השירות אינו בתוקף עוד, כל זאת בכפוף לכך כי מנהלי ART24 יבטלו את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה . במידה שתחול או  
   תתגלה טעות בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן 
   הרוכש, יהיו מנהלי ART24 רשאים לבטל את עיסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
   במידה ובוטלה העיסקה בכפוף לסעיף זה דלעיל ,ישיבו מנהלי ART24 לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או יבטלו את חיוב כרטיס האשראי שלו, 
   והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה. 

ביצוע ההזמנה:

5. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך. 
    במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. 

פרטי הלקוח:

6. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות  
    של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח. 

    מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מנהלי ART24 שומרים על זכותם לבטל כל הוראה כאמור. 

7. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל.
   מנהלי ART24 שומרים על זכותם לבטל על פי שיקול דעתם הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה, כנסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים  
   המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותם כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם למנהלי ART24. 

המוצרים המוצעים באתר: 

8. מנהלי ART24 יציעו באתר מוצרים לרבות חבילות פרסום שונות על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכמויות כפי שימצאו לנכון מעת לעת. 

9. למנהלי ART24 הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. 

תשלום:

10. חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי. 

11. במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, ישלם הלקוח ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי יתרות בחשבונות מסוג 
      חש"ק. 

האחריות הבלעדית:

12. א. האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר, טיב המוצרים, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים ו/או לפרסום כלשהי ,תחול על היצרנים, יבואנים, 
          מפיצים, משווקים, ספקים, מפרסמים ויוצרים בהתאם לסוג השירות המוצר או הפרסום. 
          המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מנהלי האתר
          ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 

      ב. מנהלי ART24 מתחייבים לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חוייב ו/או לזכות כל מוצר שחוייב ושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל 
          האמור דלעיל. 

 
ביטול עסקה:

13.   ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
13א. הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל - shop@art24.co.il .
13ב. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו
        תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, ועמלת סליקה וביטול שמשולמת לחברת
       האשראי 2%, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

      *  במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם חלה על הלקוח החובה להשיב את המוצר אל חנות החברה באופן עצמאי, אף אם נשא בעלויות משלוח בעת
         ביצוע הרכישה.

      *  המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית, כמו כן לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
      * החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
13ג.  סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה
        ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

13ד.  בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח, נדרש הלקוח להחזיר את המוצר חדש באריזתו המקורית ללא שנפתח, ככל שהדבר אפשרי או סביר,
         שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובלבד שלמוצר זה ישנה אחריות כחוק.

תנאים נוספים:

14. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד נתונים של מנהלי ART24. 

15. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מנהלי ART24, המנהלים רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן. 

16. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,
      באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו נתוני העסקה עקב  
      תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית לאתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו 
      שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות איבה ו/או בגין כל גורם של כוח עליון אחר אשר ימנע ו/או יפגע תהליך  
      הרכישה, רשאים מנהלי ART24 להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה בהתאמה, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדית.

17. במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת
      נתונים מהלקוח רשאים מנהלי ART24 לבטל את הרכישה הספציפית. 

18. מנהלי ART24 הקדישו משאבים ונוקטים באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות. 

19. הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי מנהלי ART24 ובלבד שמנהלי ART24 אכן נקטו באמצעים סבירים למניעת
     חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור. 

20. הלקוח מאשר בזאת, כי ידוע לו שפרסומים שונים בעלי אופי שיווקי, מסחרי ופירסומי ישוגרו לתא הדואר שלו ו/או בהודעת SMS והוא נותן הסכמתו לכך.  
     במידה והלקוח יבקש ששיגור הדואר האלקטרוני ו/או הודעת SMS אליו יפסק, עליו לשלוח דואר אלקטרוני עם הבקשה להסרה לכתובת shop@art24.co.il 
     או להשיב את המילה "הסר" להודעת ה- SMS (בכפוף לתיקון 40 לחוק התקשורת).

21. מנהלי ART24 שומרים על זכותם לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח. 

22. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ומנהלי ART24. 

23. בכל מקרה של מחלוקת משפטית סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה לדון בכל מקרה ועניין הינה של בית המשפט בתל אביב בלבד. 

24. המשלוח של הציוד, החומרים והמוצרים הוא בדואר רשום בלבד, כמו כן ניתן יהיה לשנות את סוג המשלוח ואופיו בתוספת תשלום.
      עלויות המשלוח נגזרות ממשקל ההזמנה הכוללת וכתובת השליחות.
      המשלוח ימסר בסניף הדואר / לדלת בית הלקוח - במידה ומדובר בדואר שליחים.
      מנהלי האתר עושים כל שביכולתם על מנת לזרז כל הזמנה כדי שהשליחות תגיע בהקדם האפשרי ליעדה.

לידיעה - בהזמנת מוצרים שבירים ו/או נוזלים - מסירת דבר הדואר תימסר באשנב הדואר בכדי למנוע נזק.
מחירי המשלוח : מעודכנים מעת לעת ומופיעים במסך המוצר, המחירים עשויים להשתנות בכפוף לשינויי מחיר בדואר ישראל ו/או בחברת השליחים.
יודגש בזאת - כי במידה ומדובר במשלוח לאיזורים שאינם מקבלים דואר באופן שוטף מידי יום דרך דואר ישראל  ו/או חברות השליחים השונות,
עלול להיגרם עיכוב במתן המשלוח בהתאם 
ליום החלוקה באותו איזור ו/או ישוב ו/או מושב.
לART24 אין כל חלק בעיכוב משלוח כלשהו ובמידה ונמסר יאוחר ממספר ימי האספקה המצויין עקב ימי חלוקה ייחודים ו/או הזזת ימי חלוקה,
הדבר איננו יהווה עילה להפרת העסקה 
ו/או למתן פיצוי כלשהו - אנא בידקו בטרם המשלוח מה זמן האספקה במידה וידוע לכם כי איזורכם נמנה
עם ישובי ספר ו/או קיבוצים ו/או מושבים בהם לא מתבצעת חלוקה יומית.

 
 * במידה ומדובר באיזורים ו/או ערים בהם רשות הדואר לא מבצעת -דואר רשום אקספרס - לא תתבצע המסירה בבית הלקוח  אלא בסניף הדואר בלבד
    משלוח שמשקלו מעל 15 ק"ג - מחיר ימסר טלפונית בהתאם למיקום המשלוח.
    אספקת המשלוח - עד 7 ימי עסקים של רשות הדואר מיום אישור חברת האשראי, למעט בתקופות חגים ו/או עיצומים ו/או ימי חלוקה ספציפים באיזורים
     שונים אשר אינם תלויים בART24. 
 
25. כמו כן, כל בעיה במשלוח ו/או תקלה עקב סיבה שהינה באחריות הלקוח לרבות :
      אי איסוף המשלוח בזמן, מסירת כתובת שגויה, מסירת משלוח לנמען שגוי באותה כתובת עקב מסירת נתוני משלוח שגויים ו/או חסרים
      ו /או אי הימצאות בבית ו/או תיבת דואר לא ידועה וכו'.. הינם באחריות הלקוח בלבד ובמידה ויגבה סכום נוסף בשל משלוח חוזר, הלקוח ישא בתשלום.


ט.ל.ח  

                                                                                                                       בברכת קנייה מהנה,
                                                                                                                       
                                                                                                                      צוות האתר ART24.   
 
אפשרות התשלום בחנות:
תשלום טלפוני
לאחר ההזמנה נציגנו יצור איתך קשר טלפוני לקבלת פרטי התשלום
תשלום בכ.אשראי
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי

חנות וירטואלית זו הוקמה באמצעות מערכת   חנות וירטואלית הקמה וקידום חנויות באינטרנט
המידע המופיע באתר הוזן והוכנס על ידי החנויות עצמן והינו באחריותן בלבד

להקמת חנות וירטואלית עצמאית מתקדמת לחץ כאן
לפתיחת חנות וירטואלית חינם לחץ כאן